نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آقای مصطفی عزیزی

کارشناس ارشد تجارت الکترونیک

سابقه کاری۱۶ سال