نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساخت اتاق سرور ایزوله

عملکرد اداره آمار و فناوری اطلاعات پس از استقلال دانشکده:

انجام بررسی و جای یابی اتاق سرور مرکزی دانشکده و انجام تغییرات لازم ساختمانی جهت استاندارد سازی اتاق سرور از قبیل محصور کردن اتاق و بستن راههای هوایی و پنجره ها و نصب بدنه و سقف و کف کاذب ضد حریق و ضد استاتیک و نصب درب ضد حریق و  نصب سیستم اعلام حریق وهمچنین نصب تابلو برق استاندارد و مجهز به ارت (earth) و نهایتاً تهیه و نصب دو عدد کولر گازی از تاریخ مرداد 95 الی دی 95 در این مدیریت انجام گردید که مهم ترین عملکرد در این واحد می باشد.