خریداری و پیاده سازی نرم افزار و سخت افزار نوبت دهی کلینیک بیمارستان

خریداری و پیاده سازی نرم افزار و سخت افزار نوبت دهی کلینیک بیمارستان

خریداری و پیاده سازی نرم افزار و سخت افزار نوبت دهی کلینیک بیمارستان

به دنبال مشکلات شهروندان در خصوص نوبت گیری پزشکان متخصص بیمارستان ،سخت افزار و نرم افزار مربوطه خریداری و پیاده سازی گردید.لذا جهت نوبت دهی کلینیک تخصصی به دو صورت حضوری و غیرحضوری (با تلفن گویای46343652 از ساعت 12 شب به مدت 24 ساعت) انجام می گردد.

آدرس کوتاه :