نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت

برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت - 1و2 آبان

همایش کاربرد آمار در نظام سلامت
برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت

رگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت
امروزه استفاده از آمار جهت اتخاذ تصمیم گیریهای مناسب در بستر تکنولوژی اطلاعات برای هرسازمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع فوق و همچنین در پیش بودن روز جهانی آمار (20 اکتبر مصادف با 28 مهر) و روز ملی آمار و برنامه ریزی (اول آبان)،در روزهای اول و دوم آبان ماه سال جاری (سه شنبه و چهارشنبه)، "اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سلامت" برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش شامل:

1-    آمار و تصمیم گیری (داده، اطلاعات و داشبوردها، خرد)

2-    آمار و نظام جمع آوری داده ها (بهداشت، درمان، آموزش)

3-    آمار و تبادل داده و اطلاعات ( درون و برون بخشی، مسائل تکنیکال، فنی و اخلاقی)

4-    آمار و ساختارهای قانونی (دانشگاهی، وزارت بهداشت و ملی)

 برنامه های اصلی  همایش شامل موارد ذیل خواهد بود:

1-    ارائه و تقدیر از مقالات برگزیده تحقیق عملکردی (Action research) و یا مروری ساختاریافته (systematic review)

2-    تقدیر از برگزیدگان تارنماهای واحدهای آمار مدیریتهای آمار و فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی کشور (به روز بودن، آموزشی، شمای ظاهری، عملکردی، قابل استفاده و کاربردی بودن برای مشتریان و تصمیم گیران)

3-    تقدیر از برگزیدگان تارنماهای معاونتها و واحدهای ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر استفاده از آمار (به روز بودن، قابل استفاده و کاربردی بودن برای مشتریان و تصمیم گیران) 

4-    ارائه سخنرانیهای علمی-کاربردی در راستای محورهای فوق

5-    برگزاری کارگاههای کاربردی در راستای محورهای فوق

6-    برگزاری غرفه های معرفی فعالیتهای آماری دانشگاهها و معاونتها و واحدهای ستادی وزارت بهداشت، معرفی و تقدیر از برگزیدگان