نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استعلام تجهیزات و سرورهای دانشکده

استعلام تجهیزات و سرورهای دانشکده

استعلام تجهیزات و سرورهای دانشکده

بررسی و تحقیقات لازم و نیز برگزاری استعلام در مورد تجهیزات و سرورهای مورد نیاز دانشکده بصورت 2 عدد سرور hp در دانشکده انجام گردیده و یک عدد سرور ذخیره داده (san storage) ، 2 عدد سرور پشتیبان (nas storage) که یکی در اتاق سرور ستاد و دیگری در اتاق سرور بیمارستان نصب گردید که در نتیجه از داده ها یک ذخیره به بیمارستان ارسال می شود .